http://komputerservis.com/j

Android Blagajne i njihov princip rada

Princip rada

android220webSvrha korištenja Android uređaja je dajinsko kreiranje narudžbi i računa. Princip rada je da konobar preko uređaja kreira narudžbu te je nakon toga pošalje na server. Narudžba se zaprima na serveru i ispisuje na odgovarajuće printere za narudžbu (primjerice hrana na printer u kuhinji a piće na printer u šanku). Odgovarajući stol postaje zauzet od strane tog konobara. Ukoliko je stol već bio zauzet (imao je naručene stavke) tada se novonaručene stavke jedonstavno dodaju. Android uređaj ima i opciju izdavanja računa za otvorene stolove te uvid u financijski izvještaj (ukoliko su mu te opcije dozvoljene u kontrolnom centru Blue POS Andriod postavki). Ovaj princip rada posebno je koristan onim ugostiteljskim objektima kojima imaju udaljenu terasu. Koristeći Blue POS Android, konobari ne trebaju doći u objekt da bi izvršili narudžbu već se ta narudžba kreira daljinski. Osoblje na šanku ne mora čekati konobara nego može pripremiti piće i hranu. Iako se čini malo, ušteda od 1 minute po narudžbi je velika budući ih se dnevno izvrši po više stotina. Sami zaključite koja je to ušteda vremena. Sa druge strane, daljinske narudžbe pružaju nemjerljivo bržu i kvalitetniju uslugu gostu.

Nadalje, pomoću Blue POS Android aplikacije moguće je i izdavanje te ispis računa na Bluettoth printer što ga čini pogodnim za dostavu i izdavanje računa pomoću interneta na mjestu dostave. Svi kreirani računi nalaze se na centralnoj blagajni te u svakom trenutku moguć je pristup listi računa i financijskom izvještaju. Važno je napomenuti da je financijski izvještaj jedinstven za cijeli ugostiteljski objekt sa jasno odvojenim prometima za svaki naplatni mobilni uređaj.

Ako imate potrebu za rezervaciju stolova, i to je moguće pomoću Blue POS Android aplikacije. Jednostavno, odaberete stol, definirate ime osobe te napomenu za određenu rezervaciju kao i listu artikala koji trebaju biti pripremljeni. U Blue POS centralnom programu, svi rezervirani stolovi su jasno označeni posebnom bojom.

 

 

 

Osnovne značajke

article ugo android opis 2Pogledajte koje opcije i mogućnosti pruža Blue POS Android program za daljinski rad konobara:

 • Kompatibilnost rada sa svim uređajima baziranim na Android operativnom sustavu.

 • Izdavanje narudžbe.

 • Poništavanje narudžbe.

 • Dodavanje napomena za narudžbu.

 • Pamćenje narudžbe na uređaju i lista otvorenih narudžbi.

 • Izdavanje i ispis računa.

 • Naknadni ispis računa na Bluetooth printer.

 • Uvid u financijski izvještaj.

 • Grafički prikaz terasa i stolova.

 • Slanje poruke na blagajnu.

 • Sigurnost za neovlašten ulaz u Blue POS sustav neželjenim uređajima.

 • Višejezičnost.

 • Jednostavna sinkronizacija artikala, konobara, terasa, stolova i napomena sa blagajnom.

 • Definiranje prava i opcija na razini uređaja.

 • Napredna lista prikaza grupa artikala u obliku matrice tipki.

 • Napredna lista prikaza artikala sa mogućnošću galerije slika.

 • Simulacijski mod rada u prezentacijske svrhe.

http://komputerservis.com/j