http://komputerservis.com/j

Mobilna verzija Blue POS programa dolazi u tri verzije od kojih je Mini  verzija besplatna i koristi se za slanje poruke i pregled financijskog stanja.

Treba napomenuti da za korištenje bilo koje od Blue POS Android verzija treba imati prisutan i pokrenut Android server na glavnoj blagajni. Cijene mobilnih verzija su u donjoj tablici.

BluePOS Mob. Mini

Besplatna verzija za voditelje

 • Slanje poruke
 • Financijsko izvješće
 • Kontrola pristupa
 • Terase i stolovi
 • Artikli i grupe
 • Izdavanje narudžbe
 • Račun iz narudžbe
 • Izdavanje računa
 • Ispis računa
 • Rezervacija stolova

Blue POS Mob. Pro

Verzija za narudžbe, račune i dostavu

 • Slanje poruke
 • Financijsko izvješće
 • Kontrola pristupa
 • Terase i stolovi
 • Artikli i grupe
 • Izdavanje narudžbe
 • Račun iz narudžbe
 • Izdavanje računa
 • Ispis računa
 • Rezervacija stolova

Blue POS Mob. Stan.

Klasična verzija za daljinske narudžbe

 • Slanje poruke
 • Financijsko izvješće
 • Kontrola pristupa
 • Terase i stolovi
 • Artikli i grupe
 • Izdavanje narudžbe
 • Račun iz narudžbe
 • Izdavanje računa
 • Ispis računa
 • Rezervacija stolova
http://komputerservis.com/j