http://komputerservis.com/j

 internet

Tooway™ je internet velike brzine posvuda!
Tooway™ je usluga satelitskog pristupa internetu velike brzine. Usluga koristi dvosmjernu satelitsku „Multibeam“ tehnologiju nove generacije putem KA-SAT satelita. KA-SAT je prvi europski satelit namijenjen isključivo za pristup internetu putem satelita putem Ka-band frekvencijskog pojasa. Tooway™ ne treba telefonsku liniju za rad te je dostupan u baš svim dijelovima zemlje.

KA-SAT satelit pruža veću pouzdanost i brzinu prijenosa informacija od njegovih prethodnika* te omogućuje brzi pristup internetu u bilo kojem dijelu Hrvatske, uključujući i područja koja dosad nisu pokrivena putem zemaljske infrastrukture. Bitno je naglasiti da je pritom usluga Tooway™ cjenovno konkurentna uslugama ADSL interneta.
Tooway™ je prilagođeno rješenje za pristup širokopojasnom internetu. Sve što trebate kako bi bezbrižno pristupili internetu je satelitska antena i modem koji je spojen na računalo. 


Uporaba Ka-band spektra u kombinaciji s „Multibeam“ tehnologijom omogućuje da se ukupni kapacitet satelita multiplicira više od 30 puta u odnosu na tradicionalne satelite. Svaka zraka ima promjer od 250 km: *primjerice, dovoljne su samo 4 zrake da u potpunosti pokriju cijeli hrvatski teritorij. Ka-band je puno koncentriraniji od Ku-band-a i omogućava puno veći prijenos podataka unutar užeg spektra odašiljanja. To omogućuje povećanje broja priključaka (ili pretplata) što u konačnici uvelike smanjuje troškove za krajnjeg korisnika te čini uslugu dostupnom prosječnom korisniku.

veću pouzdanost i brzinu prijenosa informacija od njegovih prethodnika* te omogućuje brzi pristup internetu u bilo kojem dijelu Hrvatske, uključujući i područja koja dosad nisu pokrivena putem zemaljske infrastrukture. Bitno je naglasiti da je pritom usluga Tooway™ cjenovno konkurentna uslugama ADSL interneta.

   Tooway™ je prilagođeno rješenje za pristup širokopojasnom internetu. Sve što trebate kako bi bezbrižno pristupili  internetu je satelitska antena i modem koji je spojen na računalo. 

 

 

 


Uporaba Ka-band spektra u kombinaciji s „Multibeam“ tehnologijom omogućuje da se ukupni kapacitet satelita multiplicira više od 30 puta u odnosu na tradicionalne satelite. 

 

Svaka zraka ima promjer od 250 km: *primjerice, dovoljne su samo 4 zrake da u potpunosti pokriju cijeli hrvatski teritorij. Ka-band je puno koncentriraniji od Ku-band-a i omogućava puno veći prijenos podataka unutar užeg spektra odašiljanja. To omogućuje povećanje broja priključaka (ili pretplata) što u konačnici uvelike smanjuje troškove za krajnjeg korisnika te čini uslugu dostupnom prosječnom korisniku.

 

KONTAKTIRAJ TE NAS

 

 

*Ka-band odašilje u višem frekvencijskom pojasu od Ku–banda koji se do sada koristio za emitiranje sustava satelitskog televizijskog signala. Prijenos satelitskih TV kanala odvija se putem Ku-band satelita koji pokrivaju velika zemljopisna područja. KA-SAT je optimiziran za interaktivne sustave s uskim snopovima signala koji omogućuju ponovnu uporabu frekvencija, a time i učinkovitije korištenje frekvencijskog spektra te veću propusnost.

http://komputerservis.com/j